Kommande…

Grillbyskolan: 164 elever

31 mars 2022:

Inbjuden för att berätta om det våldsförebyggande projektet TILLSAMMANSKRAFTtill1000 och det trygghetsskapande upplägget INRE STYRKETRÄNING för en personalgrupp. Har nu blivit ombedd att preliminärboka fyra veckor i början av ht 22. Vecka 34, 35, 36 och vecka 37 samt ett informationsmöte för vårdnadshavare under vecka 34.

Beslut kommer fattas då jag presenterar upplägget för hela personalgruppen under en APT den 2/6 kl 17-18.