Måndagen den 3 okt 2022
Började veckan med att ta emot fyra sexor från Kunskapsskolan

Träffar alla klasser och presenterar mig och Superstyrkan. Vi möblerar om klassrummet så att vi sitter som ett stort U. Då vi hjälps åt går det snabbt och smidigt. Vi har ett tydligt MÅL: Att vi alla ska känna oss tillfreds utan knutar i magen. Vi pratar om ordet STRATEGI och försöker använda orden ANSVAR, SAMARBETE och STIL då vi möblerar TILLSAMMANS.

Vi pratar om de tre orden: ANSVARSAMARBETESTIL och att orden hör ihop.
Tredje lektionen kommer vi lyfta det lite knepigare ordet STIL (Respekt – Rädd om)

Då vi sitter i U:et berättar jag sju saker om mig själv men en sak ljuger jag om. (Får man egentligen ljuga?) Vi gjorde presentationen till en gissningslek: Eleverna skulle gissa vad jag ljög om och sedan skulle jag berätta sanningen. Kolla gärna om de minns vad som var sant och vad som var en lögn.

  • grattiskort (berättade min ålder)
  • hundkoppel (berättade att jag har haft tre hundar)
  • trollstav (berättade att jag varit på trolleriVM)
  • vattenflaska (berättade att jag är nykterist)
  • motorcykelkeps (berättade att jag har en HD och kör motorcykel)
  • gosedjur (berättade att jag leker med dockor och gosedjur)
  • vedträ (berättade att jag gillar att hugga ved i regnet)

Första lektionen: PRESENTATION
Presentation av Göran och SuperStyrkan. En intresseskapande och kasamhöjande introduktion
Första affischen 2022

Andra lektionen: ANSVAR
Efter samtal med personalen gjorde vi en korrigering i upplägget.

Denna lektion handlade om hur klasser kan utvecklas till magiska grupper.
Jag visade ett åtta meter långt rep om vilka olika faser en grupp kan vara i.
TILLHÖRAFASEN (inne – ute) – ROLLSÖKNINGSFASEN (uppe – nere) – SAMHÖRIGHETSFASEN (ärlighet)
I de två första faserna sprids det lätt en osäkerhet i gruppen. I rollsökningsfasen kan en rädsla sprida sig för att hamna längst ner i en klassrumshierarki. (behöver inte finnas i verkligheten – bara vara en rädsla)

Lektionen lyfter möjligheten om hur vi alla kan ta ansvar och försöka smitta oss själva och andra med ”Det Lilla Extra” (DLE). För att föra en grupp framåt (från rollsökningsfasen) behöver gruppen utveckla TILLIT och RESPEKT. Ett sätt att göra detta på är att någon eller några i gruppen vågar vara öppna och göra positiva MÖNSTERBRYT.

Andra affischen 2022

FÖRSTA VÄXAN: ANSVAR

Tredje lektionen: STIL
Om att skapa förståelse och vilja att vara rädd om sin egen och andras skyddsbubblor (integritetszoner) samt att inse sitt och andras unika värde.

Tredje affischen

Om ni frågar mig är det här passet helt avgörande då vi vill skapa ett respektfullt klimat i grupper. Tänker att ordet STIL och RESPEKT hör ihop. Ordet RESPEKT är ett svårt ord. Det har för många av oss en hänsynsfull och omtänksam sida. Men RESPEKT kan också betyda fruktan och rädsla. Om människor som ska fungera tillsammans har olika värderingar då det gäller vad ordet RESPEKT innebär då vi pratar om mänskliga relationer kan det bli stora problem. Lektionen visar att ordet har två betydelser: RÄDD FÖR och RÄDD OM. Det kan vara bra att ha respekt för el, svaga isar och eld. Då menar vi RÄDD FÖR. I skolans värdegrund används ordet RESPEKT då vi menar att vi ska vara omtänksamma, vänliga och hänsynsfulla. Denna betydelse handlar om att vara RÄDD OM varandra.

Även om vi enas om att vi vill vara rädda om varandra i en klass behöver vi också förstå vad det innebär. Om vi lyckas få alla att förstå att alla människor (och djur) har värdefulla skyddsbubblor omkring oss kan vi gå vidare och skapa en grogrund för ett respektfullt gruppklimat.

Då jag pratar om skyddsbubblor pratar jag egentligen om våra integritetszoner. Alltså våra zoner runt oss alla som vi äger och bestämmer över själva, Under lektionen gör jag ett experiment som förhoppningsvis får alla att ”se” våra skyddsbubblor. Jag blåser upp en stor såpbubbla och stoppar in en liten modell av en människa i bubblan. Jag visar att bubblor kan gå sönder. Jag har med mig en liten hacka i klassrummet som får symbolisera att vi ibland hackar på varandras bubblor. Det blir lätt att förstå hur jobbigt det blir om många ofta hackar på samma person (mobbning). Även om det bara är en som hackar vid ett tillfälle kan vår bubbla gå sönder och ganska snabbt kan vi få en knut i magen. Om vi inte kan lita på att våra bubblor får vara hela kan det kännas jobbigt att gå till skolan.

Avslutningsvis visar jag också att bubblor kan bli starka. Jag blåser en bubbla som består av många små bubblor och visar att bubblor som sitter ihop blir starkare. Bubbelsamlingen visar att bubblor (elever) som försöker hålla ihop blir starkare tillsammans. Om vi är rädda om varandras bubblor och ger varandra uppåtpuffar och säger TACK och FÖRLÅT (då det passar) kan alla skyddsbubblor i en klass inte bara vara hela. De kan också bli extra starka. Till sist blåser jag en liten stark bubbla som får möta ett motstånd (golvet). Bubblan studsar upp då den krockar mot golvet (om allt funkar som det ska). Ibland studsar den flera gånger. Budskapet är att vi kan bli starka om alla stoppar undan våra hackor och bestämmer oss för att försöka vara RÄDDA OM varandra.

Tredje veckans VÄXA – STIL 

Fjärde och sista lektionen: SAMARBETE

Även denna veckan anpassade vi upplägget.
Började med att berätta en sann berättelse om hur två elever gjorde ett positivt mönsterbryt inför en hel klass.
med lite humor och en specialgrej såg det ut (och hördes) som om jag gröt deras huvuden. Så var det självklafrt inte men händelsen fick eleverna att gå från ett destruktivt beteende där de inte ville samarbeta till en skolgång med helhjärtat engagemang.

Vi pratade om pygmalioneffekten och hur viktigt det är att tänka positiva tankar.
Pratade också om placebo och nocebo.

Avslutningsvis gjorde vi en samarbetsövning där alla fick använda ett hundkoppel för att bidra till att en pingisboll skulle hitta ner i ett litet hål på en stor rund skiva

Har nu skickat ut en utvärdering till eleverna.
Om ni vill tycka till om arbetet får ni jättegärna göra en utvärdering med ert barn. Går att lämna in anonymt till skolan eller om ni vill skicka per mail till mig:

1. Så här har jag tyckt om lektionerna på Åsenstugan: (1-5)
2. Så här mycket nytta har lektionerna på Åsentsugan varit för mig och/eller klassen: (1-5)
3. Skriv gärna en kommentar om Göran Davidssons lektioner på Åsenstugan:

info@gorandavidsson.se