TACK alla företagare!

TACK alla företagare!

Otryggheten och bristen på tillit mellan elever (och lärare-elever) sprider sig på våra skolor. Tillitsbristen skapar en osäkerhet och många gånger en överlevnadsinstinkt där hårda ord och våld blir ett sätt att överleva en osäker skolvardag. Denna osäkra tillvaro...