Utvärderingar

Utvärderingar

Enögla Grundsärskolas personalutvärdering KLICKA HÄR för att se Grundsärkolans utvärdering i en pdf-fil (personal) ”Elevanpassat för alla åldrar. Bra att vi får ett gemensamt språk”. ”Upplägget lockar alla att delta. Sedan är det upp till vuxna att...
Kunskapsskolan, Enköping

Kunskapsskolan, Enköping

Måndagen den 3 okt 2022 Började veckan med att ta emot fyra sexor från Kunskapsskolan Träffar alla klasser och presenterar mig och Superstyrkan. Vi möblerar om klassrummet så att vi sitter som ett stort U. Då vi hjälps åt går det snabbt och smidigt. Vi har ett tydligt...
Munksundsskolan Vecka 40-43 2022

Munksundsskolan Vecka 40-43 2022

 i FÖRÄLDRAMÖTE 12 okt 2022Plats: matsalenVälkomnaInbjudan 4 okt 2022Idag kör vi igång med treorna och sexorna…Du som förälder är givetvis välkommen på ditt barns pass.OBS Båda fyrorna kör sina pass tillsammans kl 12.30-13.30. (i bildsalen) Den här veckan...
Radiointervju med Göran Davidsson

Radiointervju med Göran Davidsson

Intervju i Eskilstuna från 2017 Radio Sörmland intervjuar Göran Davidsson efter en föreställningsserie där 600 barn fick lära sig om barnkonventionens fyra huvudprinciper Artiklarna 2,3 6 och 12. Är du elev vill jag gärna att du lyssnar med någon vuxen.  ...