Inre styrketräning utvärdering 2007

Här ovan kan du tanka ner en utvärdering som gjordes efter en serie med Inre styrketräning på flera skolor i Enköpings kommun. Under den perioden var jag anställd på skolkontoret i kommunen och hade ett centralt uppdrag att stötta skolor med grupputveckling, värdegrund och pedagogiskt ledarskap. Längst bak i dokumentet hittar du kommentarer från elever och all personal.