Otryggheten och bristen på tillit mellan elever (och lärare-elever) sprider sig på våra skolor. Tillitsbristen skapar en osäkerhet och många gånger en överlevnadsinstinkt där hårda ord och våld blir ett sätt att överleva en osäker skolvardag. Denna osäkra tillvaro blir en vardag för många barn från tidiga åldrar. Det känns ibland som om vi vuxna har tappat greppet om den viktiga trygghetsutvecklingen. En trygghet som är grunden till all positiv kunskapsutveckling.

Trots rådande situation blir jag bara mer och mer övertygad om att det går att hitta tillbaka till tilliten och det kärleksfulla sättet att kommunicera på i våra skolor. Märker att vi blir fler och fler som inser att trygghet, tillit och studieglädje är ett spännande tillsammansprojekt.

Våra skolor kan erbjuda denna tillitsutveckling. Men då behöver vi alla kroka arm och skapa trygghet tillsammans. Det krävs en hel kommun för att ta hand om våra barn och ungdomar på allra bästa sätt. Jag är så glad och tacksam för att fler och fler företagare i Enköpings kommun nu vill vara med och sponsra det våldsförebyggande tillsammansprojektet TILLSAMMANSKRAFT till 1000 på Enköpings kommuns skolor.
(Läs mer om projektet här på hemsidan)

Många företagare i Enköpings kommun har hittat vägen till just detta tillsammansengagemang. Alla tjänar på att våra barn och ungdomar får växa upp i ett samhälle där de känner samhörighet, tillit och glädje.

Genom att sponsra projektet kan skolorna boka in ett fyraveckorsarbete som heter INRE STYRKETRÄNING (Just nu för elever F-6).

Kommunens skolor får möjlighet att utan ekonomiska kostnader bygga starka elever som klarar av att säga nej till destruktivt grupptryck och istället är med och sprider en HÄR-VILL-JAG-VARA-ANDA tillsammans med sig själva, varandra och andra. Tack alla företag som gör detta möjligt!