Tillsammans kan vi förändra världen!


Nedladdningsbar pdf-fil

En föreläsning för skolpolitiker
”Så skapar vi en skola där alla* jobbar helhjärtat för den gemensamma visionen.(*politiker, personal, elever och föräldrar) 

En föreläsning för personal
”Så skapar vi som ledare och pedagoger en skola där alla* jobbar helhjärtat för den gemensamma visionen.” (*personal, elever och föräldrar) r

En värdegrundad föreläsning (2h) för föräldrar
Hem och skola – en tillsammanskraft som kan skapa en tryggare och mänskligare skola” 

En föreläsning för äldre elever (7:or och uppåt)
”HÄR VILL JAG VARA! – en känsla alla har rätt att känna!

En anpassad föreläsning med buktaleri och magi för barn i  i F-6 skolor (Storgrupp)
”Superstyrkan vill smitta med vänlighet och glädje.

 
FÖR FÖRSKOLOR:

En anpassad förskoleföreställning med Superstyrkan och hans vänner.

En värdegrundad föreläsning för förskoleföräldrar
”Hem och förskola – en magisk tillsammanskraft.

 ort info om projektet och INRE STYRKETRÄNING

Konceptet INRE STYRKETRÄNING kan fortfarande bokas av skolor:

Priset utgår då från författarförbundets aktuella prislista för skolbesök och betalas av respektive skola.  Slutsumman varierar beroende på upplägg och antal grupper. Ta kontakt med mig så kan vi prata ihop oss om ett anpassat upplägg. Skickar sedan alltid en offert innan beslut.

1. Information/utbildning till personal och föräldrar.
Syfte: att ge föräldrar och personal en förhandsinformation om upplägget. Varje elevpass visas och förklaras. Allt paketerat och  grundat i den värdegrund som presenteras i skolans läroplan.

2. Första elevpasset INRE STYRKETRÄNING: Relations- och tillitsbyggande inledning
Syfte: att skapa tillit samt öka kasamvärdet* i gruppen och i varje individ (1h) *meningsfullt-hanterbart-begripligt.

3. Andra elevpasset INRE STYRKETRÄNING: ANSVAR – Fokus på styrkorna: godhet och empatisk förmåga. Syfte: att träna på giraffspråket som får oss att kommunicera utan destruktiva härskartekniker.

4. Tredje elevpasset INRE STYRKETRÄNING: STIL – Fokus på styrkorna: positiv självkänsla, tillit och respekt (rädd om). Syfte: att förklara det dubbeltydiga ordet respekt och skapa förståelse och vilja att vara rädd om sin egen och andras skyddsbubblor (integritetszoner) samt att inse sitt och andras unika värde (1h)

5. Fjärde elevpasset INRE STYRKETRÄNING: SAMARBETE – Fokus på styrkan: tillsammanskompetens. Syfte: att utveckla en god och respektfull kamratskapsanda (1h)

6. Reflektion/utvärdering med skolans personalgrupp.
Syfte: att öka förutsättningarna för att dessa igångsättningspass ska bli till en bestående positiv förändring på respektive skola.

7. Avslut med skolledningen.
Syfte: Om hur skolan nu kan utveckla detta vidare, och vidare, och vidare…

.